Schadeauto Verkopen - Direct Geld Voor Uw Auto  thumbnail

Schadeauto Verkopen - Direct Geld Voor Uw Auto

Published Jan 14, 24
7 min read

Download onze mobiele app vandaag Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk werkt. auto opkoper antwerpen. Als u deze site blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Accepteren

Hier de info over carpass - auto opkoper antwerpen. Wel al achterhaald natuurlijk want Soulreaper heeft al recentere informatie. Onnodig dat ik dit dan publiceer, maar ja, ik had al op de knop gedrukt. 1. Wat is een CAR-PASS? Een CAR-PASS is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteldDaarnaast bevat het document nog andere vermeldingen: het merk en het model van het voertuig; de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven in België; het chassisnummer van het voertuig;< dat datum waarop het document is aangemaakt; het identificatienummer van de CAR-PASS (dat toelaat de echtheid van het document na te gaan). auto opkoper antwerpen.Wanneer hebt u een CAR-PASS nodig? Bij elke verkoop van een tweedehandswagen aan een particulier moet aan hem een CAR-PASS worden afgeleverd door de verkoper. auto opkoper antwerpen. Het doet er niet toe of deze verkoper eveneens een particulier is dan wel een vakman. Wanneer je als particulier je wagen tweedehands verkoopt aan een vakman, ben je niet wettelijk verplicht om hem een CAR-PASS af te leveren

Wat Moet Ik Regelen Als Ik Mijn Auto Of Een Ander Voertuig ...

Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? Wanneer het gaat om de verkoop van een reeds ingeschreven voertuig tussen professionelen, door een professioneel aan een particulier of door een particulier aan een professioneel, moet er inderdaad een verkoopsdocument worden opgemaakt. auto opkoper antwerpen. Dit document bevat de volgende gegevens: merk en model van het voertuig; chassisnummer; jaar van eerste inschrijving; de kilometerstand die de teller aangeeft op datum van verkoop; de verkoopprijs; de datum van de verkoop; de identiteit van beide contracterende partijen; hun handtekening (tenzij alle voormelde gegevens opgenomen zijn op de verkoopsfactuur)

bij de aankoop van een nieuwe wagen) - auto opkoper antwerpen. In dit laatste geval is het de professioneel die het document moet opmaken. Het document moet in tweevoud worden opgemaakt en elke partij moet er een exemplaar van krijgen. Wanneer het een verkoop van een tweedehandswagen tussen particulieren betreft, bestaat er geen wettelijke verplichting om een zo’n document op te maken

-------------------------------------------------------------------------------- 4. Wat zijn de gevolgen wanneer er geen CAR-PASS en/of verkoopsdocument wordt afgeleverd bij de verkoop van een tweedehandswagen? Onder de punten 2 en 3 staat beschreven wanneer de verkoper een CAR-PASS moet afleveren en een verkoopsdocument moet opstellen (auto opkoper antwerpen). Wanneer niet wordt voldaan aan deze verplichtingen, kunnen de gevolgen verstrekkend zijnWanneer hij zich daartoe tot de rechter wendt, zal deze moeten besluiten tot de ontbinding van de koop. De koop zal dus als onbestaande moeten worden beschouwd en de aankoopsom zal moeten worden terugbetaald. Dezelfde burgerrechterlijke sanctie bestaat wanneer het verkoopsdocument beschreven onder punt 3 in tegenstrijd met de wet niet werd afgeleverd, of wanneer het niet de verplichte vermeldingen bevat.

De Auto Opkoper

Waar kan ik een CAR-PASS aanschaffen? Wanneer je een auto tweedehands wil verkopen, moet je deze wagen voorrijden voor een specifieke technische keuring - auto opkoper antwerpen. Op dat ogenblik kan je in het keuringsstation ook een CAR-PASS aanvragen. Het kilometerattest zal dan ter plaatse worden aangemaakt en afgeleverd. Het is niet vereist een technische keuring te laten uitvoeren om een CAR-PASS te kunnen verkrijgen

Let wel, een CAR-PASS mag slechts worden afgeleverd na voorrijden van het voertuig. Het chassisnummer en de stand van de kilometerteller moeten immers worden opgenomen om een CAR-PASS te kunnen aanmaken. Een aanvraag tot het bekomen van een CAR-PASS is immers slechts geldig mits deze gegevens beschikbaar zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Hoelang blijft een CAR-PASS geldig? De wetgeving voorziet dat bij de verkoop van een tweedehandswagen een CAR-PASS van recente datum moet worden afgeleverd. In de praktijk wil dit zeggen dat de CAR-PASS niet ouder mag zijn dan twee maanden. -------------------------------------------------------------------------------- 7 - auto opkoper antwerpen. Ik beschik reeds over een geldige CAR-PASS, maar moet nog naar de technische keuring

Wanneer je over een geldige CAR-PASS beschikt, kan je niet worden gedwongen een tweede CAR-PASS aan te schaffen. auto opkoper antwerpen. Om het systeem soepel te doen verlopen, wordt ervan uitgegaan dat automatisch een carpass wordt aangevraagd bij de technische keuring, wanneer je een voertuig ter keuring aanbiedt met het oog op de wederverkoop

Auto Met Kapotte Motor Verkopen – Direct Geld

Ten einde elk misverstand te vermijden is het best de geldige CAR-PASS mee te nemen en te tonen aan de inspecteur van de technische keuring. -------------------------------------------------------------------------------- 8. Hoeveel kost een CAR-PASS? De prijs van een CAR-PASS is vastgelegd op 6,50 euro, BTW inbegrepen (auto opkoper antwerpen). Dit is de prijs op 1 januari 2011

Het zou kunnen dat een CAR-PASS slechts een heel beperkt aantal (of geen) kilometerstanden weergeeft. Wanneer er minder dan vier kilometerstanden worden hernomen, wordt de carpass gratis afgeleverd. auto opkoper antwerpen - Auto verkopen. -------------------------------------------------------------------------------- 9. Kan ik de echtheid van een CAR-PASS nagaan? Er is heel wat in het werk gesteld om vervalsing en bedrog uit te sluiten

wordt de carpass afgedrukt op speciaal papier dat namaak of fraude sterk bemoeilijkt met fluorescente inkt, een watermerk en een draadtekening. auto opkoper antwerpen. Mocht je een CAR-PASS krijgen, waarvan je vermoedt dat hij niet echt is, dan kan je via deze website de echtheid nagaan aan de hand van het identificatienummer van de CAR-PASS

-------------------------------------------------------------------------------- 10. Van waar komen de gegevens die op een CAR-PASS staan? De wetgeving heeft voorzien dat één enkele organisatie wordt belast met de centralisatie van de kilometergegevens van alle voertuigen. De vereniging die daartoe op basis van zeer strenge criteria is erkend, is de vzw CAR-PASS (auto opkoper antwerpen). De kilometerstanden worden aangeleverd door de zgn

Opkoper Auto Rotterdam

Ook de instellingen voor autokeuring nemen de kilometerstand van het ter keuring aangeboden voertuig op en geven deze door aan de vzw CAR-PASS. Deze kilometerstanden worden steeds doorgegeven samen met het chassisnummer van de wagen en de datum waarop de stand van de kilometerteller werd opgenomen. De D.I. auto opkoper antwerpen.V. (de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer) meldt alle inschrijvingen van voertuigen in België

-------------------------------------------------------------------------------- 11. Kunnen de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen, voor andere doeleinden worden gebruikt? Dit is absoluut verboden door de wetgeving. De gegevens die in de centrale databank van de vzw CAR-PASS zijn opgeslagen, mogen enkel worden gebruikt voor de aflevering op aanvraag van kilometerattesten, de zgn.

Daarom is onder meer voorzien dat elke CAR-PASS afzonderlijk dient te worden aangevraagd en dat bij de aanvraag het chassisnummer van het voertuig en de stand van de kilometerteller op dat ogenblik moeten worden doorgegeven - auto opkoper antwerpen. Er is dus een uniek doel dat strikt en eenduidig is bepaald (Auto opkoper). Om deze uniciteit te waarborgen, zijn er heel wat voorwaarden gesteld aan de vereniging die instaat voor de centrale registratie van de kilometerstanden, de vzw CAR-PASS

Het is dus uitgesloten dat de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen voor enig commercieel oogmerk zouden worden aangeleverd aan derden. -------------------------------------------------------------------------------- 12. Wanneer worden de kilometergegevens doorgegeven? Wanneer een vakman, bvb. jouw garagist, een werk uitvoert aan jouw voertuig, zal hij de stand van de kilometerteller opnemen.

Auto Opkoper OnlineHoe weet ik welke gegevens aan de vzw CAR-PASS worden meegedeeld? Wanneer de vakman aan jouw wagen werken uitvoert en daarvoor een factuur of enig ander document (bvb. auto opkoper antwerpen. in het kader van de waarborg) opstelt, is verplicht hierop de stand van de kilometerteller op het ogenblik van de uitvoering van de werken en het chassisnummer van het voertuig te vermelden

De instellingen voor technische keuring doen opname van de stand van de kilometerteller bij elke keuring. Deze stand die je terugvindt op het keuringsbewijs, wordt aan de centrale databank doorgegeven. -------------------------------------------------------------------------------- 14. Door welke rechtsregels wordt de CAR-PASS geregeld? De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S.

2) - auto opkoper antwerpen. -------------------------------------------------------------------------------- 15. Wat moet ik doen als ik meen dat er een fout op de CAR-PASS staat? Gaat het om de laatste kilometerstand die op het ogenblik van afgifte door de inspecteur van de technische keuring werd opgetekend, dan moet u zich tot het keuringsstation in kwestie wenden. Blijkt uw vraag terecht dat zal men ter plekke een nieuwe CAR-PASS voor u afdrukken

die uw vraag zal behandelen (auto opkoper antwerpen). Blijkt ze gegrond dan zal CAR-PASS v. z.w. u gratis een nieuw document opsturen, dat opnieuw 2 maanden geldig is. -------------------------------------------------------------------------------- 16. Verdere vragen? Hebt u nog vragen? U kan ons contacteren via email op het adres of per telefoon op het nr. 02/773

Voor autosloperij VanGils Automotive staan hergebruik en recycling van auto-onderdelen hoog in het vaandel. Het is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar de kostprijs voor een tweedehands onderdeel ligt al snel tientallen euro’s lager

Latest Posts

Schadeauto Verkopen - Direct Geld Voor Uw Auto

Published Jan 14, 24
7 min read

Mijn Auto Verkopen Wat Moet Ik Doen

Published Nov 25, 23
7 min read

Wat Moet Ik Hebben Om Mijn Auto Te Verkopen

Published Nov 22, 23
4 min read